Gmina Brwinów po raz kolejny weźmie udział w kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W tym roku tematem jest „Zeroemisyjna mobilność dla każdego”.


Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, odbywającego się co roku w dniach 16-22 września, promowane są zrównoważone formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny, czyli korzystanie z kilku środków transportu. W tegorocznej kampanii zarejestrowało się już ponad 2500 miast z 49 krajów także spoza Europy, m.in. z Japonii, Ekwadoru czy Turcji.

W tym roku hasłem kampanii jest „Zeroemisyjna mobilność dla każdego”, a jej celem jest promowanie działań miast i instytucji, które mogą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, oraz podkreślenie znaczenia dostępności mieszkańców do transportu ograniczającego emisję zanieczyszczeń powietrza.

Ze względu na trwającą epidemię i bezpieczeństwo mieszkańców program wydarzeń w gminie Brwinów będzie symboliczny. Na stronie facebook.com/Brwinow zostaną ogłoszone konkursy, w których na zwycięzców będą czekać upominki, a 22 września w ramach Dnia bez Samochodu mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Jest to doskonała okazja na wypróbowanie brwinowskiej komunikacji - można sprawdzić rozkład jazdy autobusu na pobliskim przystanku i przejechać się po Brwinowie czy okolicznych sołectwach i miejscowościach.

Wiele z inwestycji gminy Brwinów wpisuje się w założenia europejskiej kampanii. Gmina Brwinów zachęca do korzystania z rowerów, sukcesywnie rozwijając sieć ścieżek rowerowych. Podczas przebudowy ul. Słonecznej w Żółwinie na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Południowej, gdzie na długości ponad kilometra został przebudowany fragment jezdni, powstał m.in. ciąg pieszo-rowerowy oraz ścieżka rowerowa. Wzdłuż ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odcinku od ronda I. Kozielewskiego do Szkoły Podstawowej nr 1 został przebudowany chodnik do szerszego ciągu pieszo-rowerowego. W miejscowości Moszna na odcinku od ronda obwodnicy wsi Moszna do wiaduktu nad autostradą A2 na granicy z Pruszkowem powstała ścieżka rowerowa. Przy wybudowanej w ubiegłym roku ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Piaseckiego, ul. Poziomki i ul. Malinowej w Otrębusach, prowadzącej do obiektów Zespołu "Mazowsze", powstanie punkt odpoczynku. Ciąg pieszo-rowerowy powstaje przy ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od WKD Otrębusy do skrzyżowania z ul. Piaseckiego. 

W Otrębusach w rejonie przystanku WKD przy ul. Natalińskiej został otwarty parking „Parkuj i Jedź” z 42 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym 2 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zadaszonymi miejscami na 22 rowery. Pasażerowie korzystający z transportu zbiorowego mogą zostawić samochód lub rower i przesiąść się do miejskiej komunikacji autobusowej lub kolejki WKD.

Miasta i gminy uczestniczące w kampanii mogły zadeklarować organizację jednego, dwóch lub wszystkich typów działań: np. otwarcie nowej ścieżki rowerowej, organizację różnego rodzaju wydarzeń w trakcie całego tygodnia 16-22 września br. oraz Dzień bez Samochodu.