Profesor Marian Pokropek zaprasza do swojego Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach na okolicznościową wystawę „Sztuka ludowa Białorusi”, która została przygotowana w imię solidarności z narodem białoruskim. 

Protesty, które rozpoczęły się na Białorusi na początku sierpnia tego roku po ogłoszeniu zwycięstwa Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich, skupiły uwagę świata na wschodnim sąsiedzie Polski. Kraj leżący do tej pory nieco na uboczu, trafił na czołówki serwisów informacyjnych, a dążenie Białorusinów do samostanowienia i wolności oraz odwoływanie się do narodowej tożsamości pod biało-czerwono-białą flagą pojawiło się wśród tematów poruszanych w przestrzeni publicznej – czy to w zabiegach dyplomatycznych, relacjach czy debatach medialnych, czy wreszcie w akcjach solidarnościowych, w które wpisuje się wystawa prezentowana w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach.

W swoich badaniach etnograficznych nad kulturą ludową Słowiańszczyzny profesor Pokropek wielokrotnie odwiedzał tereny dzisiejszej Białorusi, przy okazji nawiązując kontakty i przywożąc stamtąd kilka tysięcy zdjęć oraz ok. 250 obiektów muzealnych, wśród których są zarówno misterne wycinanki, jak też rzeźby i obrazy twórców ludowych nawiązujących w swoich pracach do historii i pamięci rodzinnej. Polaków i Białorusinów łączą wielowiekowe więzy historyczne. Wystarczy wspomnieć unię polsko-litewską zawartą w leżącym na terenie dzisiejszej Białorusi Krewie czy urodzonych na tamtych terenach Adama Mickiewicza, Tadeusza Kościuszki, Elizy Orzeszkowej czy kompozytora Michała Ogińskiego.

W czasie wernisażu wystawy, który miał miejsce 12 września, o Białorusi opowiadała dr Katarzyna Waszczyńska, etnolog i wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się problematyką etniczną i tożsamościową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zachęcała też do lepszego poznawania Białorusi. – Odrzucając kwestie polityczne jak i naszą trochę paternalistyczną postawę, wynikającą z tego, że zachodnia część Białorusi przynależała do Drugiej Rzeczypospolitej, zobaczymy wiele ciekawych ludzi, tematów i miejsc. Dziś Białorusini są białoruskocentryczni – koncentrują się na swoim własnym kraju i chcą go zbudować na swoich zasadach – mówiła dr Waszczyńska.

Wystawę w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach można jeszcze oglądać w godz. 9-18 w pawilonach wystawowych przy domu profesora Mariana Pokropka przy ul. Natalińskiej 15.

02
01
03
04
05
06