robotyOd poniedziałku 7 września br. w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej zostanie zamknięty odcinek ul. Krynicznej w Kaniach.

Wykonawca wybrany w przetargu – Zakład Usługowy Martel – rozpocznie prace od wykonaniu badań archeologicznych. Po ich zakończeniu budowie kanalizacji sanitarnej odtworzy nawierzchnię ul. Krynicznej od ul. F. Chopina (na odcinku 120 mb) z nowych betonowych płyt drogowych. Wykonana także pobocza z kruszywa łamanego. Wykonawca będzie się starał umożliwić dojazd mieszkańcom okolicznych posesji.
Planowany termin zakończenia prac to 30 listopada br., a ich koszt to 479 700,00 zł.

kaniekrynicznapobjazd--1200Q85