Jak możemy zmieniać szkołę? – nad odpowiedzią na to pytanie będą się zastanawiać uczestnicy debaty dotyczącej kierunków zmian w szkolnictwie, która odbędzie się 4 września 2020 r. w Szkole Podstawowej w Żółwinie.

 

Debata edukacyjna „Trójmiasto Ogrodów dla Edukacji. Jak możemy zmieniać szkołę” pierwotnie była planowana na marzec br., jednak ze względu na epidemię i zamknięcie placówek oświatowych została przełożona. Tematyka wrześniowej debaty została zmodyfikowana i wzbogacona o doświadczenia zdalnego nauczania. Rozmowy będą toczyły się wokół sześciu zagadnień:

  • Jak rozmawiać w sytuacjach kryzysowych?
  • Jak przekuć kryzys w sukces? 
  • Co nam dały doświadczenia nauczania zdalnego w czasie epidemii?
  • Jak uczeń/uczennica może wpływać na życie szkoły?
  • Jak rozmawiać o ocenach, by ocena była inspiracją do nauki?
  • Jak wspierać się w planowaniu, rozmawianiu o przyszłości?

 

W ubiegłym roku w Szkole Podstawowej w Żółwinie odbyło się podobne spotkanie dyskusyjne na temat oświaty, zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Narad Obywatelskich o Edukacji (NoE). Uczestniczyli w nim przedstawiciele rodziców, nauczycieli, uczniów, absolwentów szkoły oraz środowiska lokalnego Żółwina (rady sołeckiej i stowarzyszeń).

 

W tym roku w związku z koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego w spotkaniu będą mogli wziąć udział tylko przedstawiciele szkół - z każdej szkoły tylko cztery osoby. Nie jest przewidziany udział publiczności. Tegoroczna debata jest kontynuacją tamtych działań, i tym razem obejmuje cztery szkoły z trzech sąsiadujących ze sobą gmin. Debatę „Trójmiasto Ogrodów dla Edukacji” w Żółwinie objął swoim patronatem burmistrz Arkadiusz Kosiński.

 

 

Inicjatorami debaty „Trójmiasto Ogrodów dla Edukacji - Jak możemy zmieniać szkołę" są dyrektorzy czterech szkół: Marta Szwemin - dyrektor Szkoły Podstawowej w Żółwinie, Paweł Włoczewski - wicedyrektor Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60, Marzena Prądzyńska - dyrektor SP nr 2 w Podkowie Leśnej oraz Leszek Janasik - dyrektor Społecznego LO nr 5 w Milanówku.

Inicjatywę wspierają rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.