W urzędzie porozumiesz się w języku migowym
 
Informacja w sprawie obsługi w Urzędzie Gminy Brwinów osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
Z dniem 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Informujemy, iż osoba uprawniona może skorzystać z następujących form komunikacji w sprawach urzędowych:
 
 
a)      pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) jest bezpłatny dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426, 568,i 875).

  
WAŻNE!

Osoba uprawniona chcąc skorzystać z usługi tłumacza obowiązana jest zgłosić uprzednio chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia zapewniona zostanie obsługa osoby uprawnionej, w uzgodnionym terminie, na zasadach określonych w ustawie.

 
 
b)     poczty elektronicznej - adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c)      komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatora internetowego SKYPE lub Tlen,

SKYPE: urzadgminybrwinow,

KOMUNIKATOR TLEN: ugbrwinow,

 
d)      przesyłania faksów (22) 729 63 90,


Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r. poz 1824)