Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie 19 lokali użytkowych w pawilonach handlowo-usługowych na wyremontowanym targowisku.

Pawilony handlowo-usługowe są usytuowane na miejskim targowisku w Brwinowie przy ulicy Rynek 24. Zlokalizowane są w trzech segmentach: ośmio-, sześcio- i pięciolokalowych pawilonów handlowych, które są wykonane w konstrukcji stalowej ze ścianami zewnętrznymi i dachem obłożonymi płytą warstwową, ścianami wewnętrznymi obłożonymi płytą kartonowo- gipsową, na podłodze wykładzina winylowa. Każdy lokal składa się z jednego pomieszczenia do wykorzystania na cele handlowo-usługowe oraz łazienki. Jest wyposażony w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.

Lokale użytkowe będą przedmiotem dzierżawy na czas oznaczony – 25 lat, w drodze przetargowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Miejsce, termin i warunki uczestnictwa w przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.

Nr lokalu użytkowego

Powierzchnia w m 2

Wywoławcza wysokość czynszu miesięcznie z tytułu dzierżawy netto

(bez opłat za media)

1

20,30

700,00 zł

2

22,66

800,00 zł

3

22,67

800,00 zł

4

22,70

800,00 zł

5

22,72

800,00 zł

6

22,67

800,00 zł

7

22,72

800,00 zł

8

23,57

820,00 zł

9

24,87

850,00 zł

10

22,70

800,00 zł

11

22,45

800,00 zł

12

22,20

800,00 zł

13

21,94

800,00 zł

14

22,10

800,00 zł

15

32,20

1 100,00 zł

16

23,58

820,00 zł

17

23,58

820,00 zł

18

34,53

1 200,00 zł

19

19,81

700,00 zł

 

Link do ogłoszenia w BIP