Stabilna do tej pory sytuacja w gminie Brwinów nie jest powodem do lekceważenia koronowirusa i konsekwencji pojawienia się ogniska choroby. Gminny zespół zarządzania kryzysowego omawiał sytuację na posiedzeniu 6 sierpnia br.

Biorąc pod uwagę doniesienia o kolejnych dobowych rekordach zakażeń w Polsce, można stwierdzić, że jak do tej pory sytuacja epidemiczna w gminie Brwinów jest bardzo dobra, jednak – jak podkreślał zastępca burmistrza Sławomir Walendowski – należy brać pod uwagę także pesymistyczne scenariusze. Na zmianę sytuacji mogą mieć wpływ powroty z wakacyjnych i urlopowych wyjazdów, lekceważenie obecnych zaleceń dotyczących dystansu społecznego i noszenia maseczek. Przykłady z innych gmin pokazują, że ogniskiem zakażenia może stać się np. duża uroczystość rodzinna, natomiast jesienią dojdzie do tego kwestia powrotu uczniów do szkół i sezon grypowy.

Gmina Brwinów oraz Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej posiadają obecnie rezerwę środków  ochrony osobistej i płynów odkażających.  Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Brwinów otrzymały w tym zakresie wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego. Dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Dzierzba przedstawiła sytuację związaną z zapewnieniem żywności osobom, które przebywają na kwarantannie (obecnie na terenie gminy jest ich kilkanaście). ŚOPS jest instytucją, która świadczy stałe usługi opiekuńcze, ale w jej gestii leży też pomoc dla osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej.

Z uwagi na bezpieczeństwo pracowników i interesantów zmienił się  sposób funkcjonowania Działu Świadczeń. – Teraz wszystko można załatwić przez Internet, ale można też uzyskać poradę telefoniczną przed wysłaniem wniosków tradycyjną pocztą – podkreślała dyrektor Joanna Dzierzba, zwracając uwagę, że składanie wniosków o świadczenie „Dobry Start” (300+), jak również wniosków o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny  oraz 500+ na nowo urodzone dzieci nie wymaga wizyty w Dziale Świadczeń, który ograniczył bezpośrednią obsługę interesantów do funkcji biura podawczego.

Sytuację kryzysową mogłoby wywołać pojawienie się na terenie gminy dużego ogniska zakażeń, które spowodowałoby nagły wzrost liczby osób przebywających na kwarantannie, którym należy zapewnić dostarczanie żywności oraz odbiór odpadów według specjalnych zasad wprowadzonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Z drugiej strony ognisko koronawirusa mogłoby też w znacznym stopniu ograniczyć funkcjonowanie poszczególnych instytucji, dlatego Urząd Gminy Brwinów oraz Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej zwracają uwagę na konieczność rozsądnego zachowywania zasad bezpieczeństwa. Utrzymanie dystansu społecznego i noszenie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych to działania profilaktyczne, o których nadal warto pamiętać.