Od 1 sierpnia 2020 r. parking „Parkuj i jedź” w Otrębusach będzie dostępny dla użytkowników.

Aby wjechać na parking trzeba pobrać bilet wjazdowy, który następnie należy zachować do czasu wyjazdu. Z bezpłatnego parkowania mogą korzystać osoby, które w trakcie wjazdu na teren parkingu posiadają ważny bilet komunikacji zbiorowej lub bezpośrednio po unieruchomieniu pojazdu udają się na peron przystanku osobowego WKD „Otrębusy” lub na peron przystanku autobusowego w celu kontynuacji podróży zbiorową komunikacją publiczną.

Przy wyjeździe z parkingu w celu otwarcia szlabanów należy zeskanować pobrany podczas wjazdu bilet i wyjechać. Ważną informacją jest, że bezpłatny czas postoju na parkingu wynosi 24 godz. Po 24 godzinach będzie naliczana opłata, która wynosi 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Parking czynny jest całą dobę. 

Gdy ktoś zgubi bilet wjazdowy i będzie chciał wyjechać wówczas musi udać się do kasy i użyć procedury "zagubiony bilet" wówczas po opłaceniu opłaty w wysokości 200 zł zostanie wydrukowany bilet który umożliwi wyjazd z parkingu. Kasa przyjmuje tylko gotówkę banknoty i monety, a reszta wydawana jest tylko w monetach. Teren parkingu w całości objęty jest monitoringiem wizyjnym.

Oprócz wybudowanych 69 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami, zostały postawione wiaty i stojaki na rowery.

Gmina Brwinów otrzymała na budowę parkingu 723 120,98 zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014–2020 w ramach konkursu z Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Całkowita kwota projektu to 1 197 856,16 zł.

REGULAMIN [PDF]

DSC2042
DSC2050
DSC2054
DSC2062