Gmina Brwinów wstrzymuje do końca września przyjmowanie zgłoszeń dotyczących odbioru gruzu oraz tzw. wielkogabarytów ze względu na wyczerpanie limitów ilościowych i finansowych.,

Firma SUEZ, która zajmuje się odbiorem odpadów z terenu gminy Brwinów, odnotowała w ostatnich miesiącach znaczny wzrost ogólnej masy odpadów odbieranych od mieszkańców. Dotyczy to nie tylko odpadów zmieszanych czy segregowanych, lecz także odbioru gruzu i tzw. wielkogabarytów. Znaczna część remontów i większych domowych porządków odbywała się w tym roku wcześniej niż zwykle, już wiosną, co spowodowało znaczne przekroczenie zakładanych wielkości. Gmina Brwinów w obecnej sytuacji nie ma możliwości zwiększenia limitu odbioru tego rodzaju odpadów.