Malowanie pasów drogowych, wymiana znaków na drogach gminnych to tylko niektóre z prac, które wykonała firma wybrana w przetargu. Na ulicach widać już efekty działań.

 

Utrzymanie znaków drogowych i oznakowania poziomego ulic w dobrym stanie technicznym jest ważne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Dotychczas w gminie Brwinów firmy otrzymywały na bieżąco  zlecenia na wykonanie napraw znaków drogowych czy malowanie pasów na drogach gminnych. W tym roku kompleksowo zajęła się tym firma wybrana w przetargu.

Wykonawca – firma Trafico Marta Oksięciuk z Warszawy – wykonał szereg prac dotyczących utrzymania i konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych na terenie gminy Brwinów. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i zwiększenie estetyki.

Na drogach gminnych w mieście i sołectwach m.in. w Żółwinie przy ul. Szkolnej zostały wymienione lub naprawione wszystkie znaki pionowe. W Brwinowie przy ul. Granicznej, ul. Armii Krajowej przy cmentarzu uzupełniono brakujące znaki drogowe, a w Kaniach przy ul. Górnej dodatkowo zostało wykonane oznakowanie poziome.

Na ul. Lipowej w Otrębusach i Spółdzielczej w Brwinowie wprowadzono nową organizację ruchu. Na ul. Lipowej postawiono znaki zakazu ruchu w obu kierunkach z tabliczkami informacyjnymi o tym, że zakaz nie obowiązuje mieszkańców tej ulicy. Znajduje się tam zabytkowa aleja drzew, a ruch pojazdów mógłby je uszkodzić. Dodatkowe znaki informacyjne ustawiono też w obrębie ul. Poziomki, od której odchodzi ul. Lipowa. Na ul. Spółdzielczej w Brwinowie na wniosek mieszkańców ustawiono m.in. znaki: zakaz zatrzymywania i postoju, znak informacyjny „ślepa uliczka”, znak ostrzegawczy – uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Ulica Spółdzielcza jest dość wąska i ewentualny postój jakiegokolwiek pojazdu utrudniał albo wręcz uniemożliwiał dojazd do posesji.

Najwięcej prac w Brwinowie wykonano przy ul. Sochaczewskiej i wszystkich bocznych od niej (m.in. ul. Żytnia, ul. 11 Listopada, ul. Lipowa). Wymieniono uszkodzone tarcze znaków oraz pokrzywione i skorodowane słupki.

W Żółwinie przy ul. Szkolnej zostały wymienione lub naprawione wszystkie znaki pionowe, wymieniono też uszkodzone lustra przy ul. Szkolnej i Łąkowej. Nowe lustro postawiono w rejonie ul. Nadarzyńskiej, w pobliżu nowego przedszkola. Lustra poprawią bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.

Prace dotyczące oznakowania poziomego zostały wykonane m.in. przy ul. Sochaczewskiej i Piłsudskiego w Brwinowie i polegały na oczyszczeniu nawierzchni, a następnie odnowieniu istniejącego oznakowania. Oznakowanie poziome odnowiono też na ul. Piłsudskiego w Kaniach oraz na ul. Słonecznej łączącej Kanie i Otrębusy.

Koszt wykonanych prac wyniósł 69 851,22 zł.

1
2
3
4
5
6

Fot. firma Trafico Marta Oksięciuk