Gmina Brwinów uzyskała dofinansowanie w wysokości 112 000,00 zł na realizację projektu pn. „Wymiana nieefektywnego ekologicznie kotła grzewczego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie”.

 Wśród różnego rodzaju działań ekologicznych, które przyczyniają się do poprawy stanu powietrza i ograniczenia zużycia energii, jest wymiana urządzeń grzewczych. Gmina Brwinów zamierza zrealizować w tym roku wymianę starego źródła ciepła na nowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie. Przewidywane jest  zwiększenie  efektywności energetycznej  o ponad  40%.

 

Na realizację tego projektu gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM na lata 2014-2020. Zgodnie z umową zawartą przez burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego oraz dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusza Frankowskiego gmina Brwinów otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 112 000,00 zł i stanowiącej nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowalnych.

 

Wymiana nieefektywnego ekologicznie kotła grzewczego jest już pilną potrzebą, gdyż stary i znacznie zużyty kocioł na gaz ziemny posiada niskie parametry techniczne i nie jest już w stanie odpowiednio nagrzać pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie. Jej powierzchnia użytkowa wynosi ponad 3,2 tysiące m kw., a kubatura – prawie 13 tys. m szesc. Przeprowadzona w ramach studium wykonalności analiza wykazała, że dla poprawy sprawności systemu grzewczego konieczna jest wymiana istniejącego urządzenia grzewczego na nowoczesny gazowy kocioł kondensacyjny. Większa sprawność wytworzenia ciepła oznacza zmniejszenie zużycia paliwa, przez znacząco spadnie emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

 

Gaz ziemny uznawany jest za jedno z najczystszych paliw wykorzystywanych do ogrzewania. Podczas procesu jego spalania powstaje dwutlenek węgla  i niewielkie ilości innych substancji, np. tlenku siarki, azotu i węgla oraz znikome ilości pyłu. W kotle kondensacyjnym zastosowana będzie technologia spalania pozwalająca na odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie energii cieplnej z pary wodnej, która w przypadku tradycyjnego kotła „ucieka” kominem. Kotły kondensacyjne stanowią obecnie najwyższy standard techniczny w technice grzewczej, wyróżniając się bardzo dużą sprawnością, sięgającą nawet 109% (urządzenia tego typu odzyskują ciepło ze spalin, stąd nadwyżka ponad 100%). Rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że gazowe kotły kondensacyjne lepiej wykorzystują energię paliwa, obniżając koszty ogrzewania. Wymiana pieca przyczyni się też do ograniczenia tzw. niskiej emisji, a tym samym do realizacji celu, jakim jest lepsza jakość powietrza.