236 mazowieckich szkół otrzyma wsparcie od samorządu Mazowsza m.in. w postaci szkoleń dotyczących nauki zdalnej. Wśród nich jest Szkoła Podstawowa im. W. Puchalskiego w Otrębusach.

30 czerwca br. zastępca burmistrza Jerzy Wysocki i skarbnik Elżbieta Dolota oraz przedstawiciele samorządu Mazowsza reprezentowani przez członków zarządu Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc podpisali umowę partnerską. Dotyczy ona projektu pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania”. Jego celem jest przygotowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów do nauki zdalnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania, a także przeprowadzenie odpowiednich szkoleń.


– To jeden z naszych najważniejszych tegorocznych projektów unijnych. Udało się nam sprawnie pozyskać duże środki na doposażenie mazowieckich szkół. Trafi do nich sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej. Co istotne, nauczyciele i uczniowie zostaną przeszkoleni, co pozwoli im jeszcze efektywniej wykorzystywać te czasem nowe narzędzia nauki – podkreśla członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.


Zakupiony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie bezpłatnie przekazany na własność gminom, które przekażą go szkołom.
Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego ok. 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla nauczycieli (około 800) oraz uczniów (około 2000).
Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.