Powszechny spis rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Kandydaci na rachmistrzów z terenu gminy Brwinów mogą zgłaszać się do 8 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy Brwinów.

Kandydatem na rachmistrza może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie danej gminy, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, posługująca się jęz. polskim w mowie i w piśmie, która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów powinni zgłosić się do urzędu gminy, gdzie podadzą swoje dane i zostaną zarejestrowani w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER). System wygeneruje dla nich dane do uwierzytelniania, w tym login do aplikacji e/m-learning, na której znajdą materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje itp. Kandydaci na rachmistrzów będą musieli wziąć udział w szkoleniu oraz zdać egzamin. Podczas szkolenia i egzaminu będą posługiwać się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

Wyniki egzaminu pojawią się w systemie SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. Już po uzyskaniu statusu rachmistrza trzeba będzie przesłać na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy zlecenia.

Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, zostanie przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i o istocie tajemnicy statystycznej. Dane od respondentów będzie rejestrował za pomocą urządzenia mobilnego, które otrzyma do przeprowadzania spisu w wyznaczonych gospodarstwach.

Zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów przyjmuje:
Urząd Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4A, Gminne Biuro Spisowe
tel. 22 738 25 90
Ogłoszenie o naborze: bip.brwinow.pl/ogloszenie-27

Plakaty