Gmina Brwinów otrzymała 215 000 zł dotacji na budowę zaplanowanego na ten rok odcinka ul. Słonecznej w miejscowościach Moszna i Krosna. 

15 czerwca br. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński i skarbnik Elżbieta Dolota podpisali umowę o udzielenie dotacji na budowę ul. Słonecznej. Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego i są przeznaczone na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Budowa ul. Słonecznej jest podzielona na etapy. W tym roku zostanie wybudowany odcinek od posesji Moszna Parcela 59 do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną w Krosnach Wsi. Od 9 czerwca droga jest zamknięta dla kierowców. Na odcinku o długości ok. 1 km wykonawca wybrany w przetargu – firma ROBOKOP z Milanówka – wybuduje asfaltową jezdnię o szerokości ok. 5,5–6,5 m wraz z poboczami, chodnik wzdłuż zabudowań oraz skrzyżowanie wyniesione i zjazdy. Do jego zadań będzie też należeć wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Obecnie trwają już prace związane z korytowaniem wierzchniej warstwy jezdni.
Ulica Słoneczna łączy dwa sołectwa – Mosznę i Krosnę – a jej budowa była bardzo wyczekiwana nie tylko przez mieszkańców. Z ulicy korzystali także kierowcy samochodów ciężarowych dojeżdżających do pobliskich pól, przetwórni owoców i dużych magazynów. Dotychczas ulica Słoneczna była naprawiana cząstkowo, jednak ze względu na duży ruch samochodów ciężarowych, efekt takich napraw po kilku tygodniach znikał.
Planowany termin zakończenia prac to 30 września br. Koszt obecnie realizowanego etapu wynosi prawie 2,8 mln zł.