Rozpoczęte na początku 2018 r. starania o dofinansowanie budowy przedszkola w Otrębusach przyniosły efekt. Gmina Brwinów otrzymała dotację oraz korzystnie oprocentowaną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił udzielić gminie Brwinów dofinansowania na pokrycie kosztów budowy przedszkola w Otrębusach w formie dotacji w kwocie do 1.190.680 zł oraz pożyczki w kwocie do 1.190.680 zł. Nowoczesne technologie, które zostały zastosowane przy budowie przedszkola, oraz dostosowanie projektu do aktualnych przepisów w zakresie wymagań energetycznych pozwolą na spełnienie warunków określonych w umowie, która została zawarta 8 czerwca 2020 r. między reprezentantami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminą Brwinów, reprezentowaną przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego i skarbnika Elżbietę Dolotę.
Nowe przedszkole w Otrębusach funkcjonuje już od września 2018 r. Powierzchnia zabudowy przedszkola wynosi 1743,82 m2, a powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze powietrza - 1488,35 m2.
W parterowym budynku znajdują się m.in. cztery sale zajęciowe wyposażone w oddzielne łazienki oraz magazynki podręczne i sala rytmiczno-ruchowa. Zgodnie z projektem powstały też dodatkowe strefy funkcjonalne: cześć biurowa z pokojem nauczycielskim, gabinetem medycznym, sekretariatem i gabinetem dyrektora, archiwum i serwerownią, część techniczna oraz kuchnia z zapleczem.