Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie od kilku lat przymierzał się do utworzenia gminnego centrum integracji mieszkańców. Gmina Brwinów pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków PROW i umożliwi realizację tych planów w wolnostojącym pawilonie na zmodernizowanym targowisku.

 

Modernizacja targowiska miejskiego, zlokalizowanego między ul. Rynek a ul. Armii Krajowej, zakończy się w tym roku. Przez ogrodzenie placu budowy widać już urządzoną, zadaszoną część przeznaczoną do sprzedaży z samochodów. Przed wykonawcą kolejnego etapu jest teraz budowa pawilonów. Oprócz miejsca przeznaczonego na prowadzenie handlu, znajdzie się tam też miejsce dla niekomercyjnego przedsięwzięcia.

„Budowa Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów” to projekt, który uzyskał dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Wniosek złożony w ubiegłym roku za pośrednictwem Lokalnej Grupie Działania „Zielone Sąsiedztwo” przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny, a podpisanie umowy dotacyjnej 8 czerwca 2020 r. otworzyło drogę do dalszych działań. Na terenie zmodernizowanego targowiska znajdzie się zatem miejsce dla infrastruktury niekomercyjnej – wolnostojącego osobnego budynku, przeznaczonego na potrzeby Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców (GCIM). W centrum odbywać się będą mogły zajęcia edukacyjne, informacyjne, profilaktyczne dla mieszkańców, projekty realizowane przez formalne i nieformalne grupy. Wybudowane i wyposażone  Gminne Centrum Integracji Mieszkańców będzie mogło stanowić miejsce do wspólnej pracy dla lokalnych stowarzyszeń, animatorów społecznych, grup nieformalnych z terenu gminy Brwinów jak również całego obszaru LGD Zielone Sąsiedztwo np. przy opracowywaniu i podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju integracji społecznej.

Wartość zadania wynosi 350 925,65 zł, a wartość pomocy -  181 539,00 zł. Gmina Brwinów planuje budowę osobnego, wolnostojącego budynku  jeszcze w tym roku. Kolejnym elementem tego zadania będzie wyposażenie centrum i jego uruchomieniem.

Inwestycja zlokalizowana będzie w ścisłym centrum miasta Brwinowa, na działce nr ew. 231/1, w południowej części targowiska. Zarządcą infrastruktury będzie Gmina Brwinów, użytkownikiem Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie.

FBDSC0882
mapkaGCIM