Wnioski o dopisanie do spisu wyborców złożone przed dniem 10 maja „utraciły ważność”. Ci, którzy je złożyli, nie będą automatycznie dopisani do nowego spisu wyborców. Aby oddać głos w miejscu pobytu w dniu wyborów Prezydenta RP, należy ponownie złożyć wniosek najpóźniej do 23 czerwca 2020 r. włącznie.