Samorząd Mazowsza przeznaczył 8 mln zł na środki ochronne dla strażaków ochotników. Zestawy otrzyma 548 jednostek z całego województwa, a wśród nich - OSP Brwinów, OSP Biskupice, OSP Moszna i OSP Żółwin.

Umowa darowizny zawarta przez zarząd województwa mazowieckiego oraz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego dotyczy przekazania środków ochronnych o wartości ponad 55 tys. zł, które będą służyć przeciwdziałaniu COVID-19, stanowiąc wsparcie w działaniach podejmowanych przez OSP. Każda jednostka otrzyma zestaw składający się z 150 szt. maseczek filtrujących FFP2, 15 jednorazowych kombinezonów, 400 par jednorazowych rękawiczek, 4 kompletów ubrań specjalnych (ubranie lekkie z przyłbicą oraz goglami), a także 10 litrów płynu dezynfekcyjnego i 20 czerwonych worków na odpady.

– Epidemia spowodowała, że warunki pracy stały się dla druhów jeszcze trudniejsze. Z dnia na dzień musieli zmierzyć się z inną rzeczywistością. Jednostki nie były na to przygotowane, przede wszystkim brakowało maseczek, rękawiczek czy płynów do dezynfekcji. Pakiety ochrony osobistej i środki odkażające zostały zakupione, tak aby każda jednostka bezpiecznie mogła nieść pomoc w epidemii i żeby mogła docierać do osób potencjalnie zakażonych albo nieść pomoc czy to domom pomocy społecznej czy indywidualnym obywatelom – podkreślał marszałek Adam Struzik, którzy przekazał darowiznę dla jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Celem jest realizacja działań związanych z likwidacją pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.