Od poniedziałku 25 maja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III powróci część dzieci – zgodnie z wytycznymi GIS, MZ oraz MEN.

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla małych grup uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Brwinów ruszą 25 maja br. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN i w zależności od warunków lokalowych danej placówki w grupie będzie przebywać do 12 uczniów, a w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie zwiększenie tej liczby – jednak nie więcej niż o 2.

Rodzice mogli od połowy maja zgłaszać gotowość wysłania dziecka do przedszkola lub szkoły, ale okazuje się, że zdecydowana większość może i chce zapewnić pociechom opieki w domu i nie skorzysta z tej możliwości. Zgodnie ze złożonymi do tej pory deklaracjami rodziców do czterech gminnych przedszkoli powróci 57 dzieci, do oddziałów przedszkolnych w szkołach – 46, a do klas I-III – 65.

Placówki przygotowały się na powrót dzieci pod względem zapewnienia bezpieczeństwa. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele, a grupa będzie przebywać w stałej sali. Przestrzeń dla 1 osoby w sali nie będzie mniejsza niż 4 m² , a odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosić min. 1,5 m. Z sal, w których będą przebywać dzieci, zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować. Uczniowie na zajęciach będą korzystać z własnych przyborów i podręczników. W sali gimnastycznej będą przebywać maksymalnie dwie grupy uczniów. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. Sprzęty wykorzystywane podczas zajęć na boisku będą regularnie czyszczone lub dezynfekowane.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczniów mają zachować dystans społeczny min. 2 m w odniesieniu do pracowników placówek, innych uczniów i ich rodziców. Mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki lub wyznaczonego przez placówkę obszaru. Przed wejściem do budynku placówki będzie udostępniony płyn dezynfekujący do rąk z informacją o sposobie jego użycia. Wszystkie osoby wchodzące do placówki muszą dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne oraz mieć zakryte usta i nos. Szczegółowe zasady zostały przekazane przez dyrektorów.

Szkoły będą też organizować konsultacje dla uczniów starszych klas. Spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywać się będą indywidualnie lub w małych grupach do 6 osób. Zasady organizowania tych spotkań oraz konieczne procedury ustalają placówki indywidualnie.

Czas wolny od zajęć został dobrze wykorzystany na prace w budynkach przedszkoli w Brwinowie – przy ul. Słonecznej pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej przeprowadzili remont dwóch sal na dole. Zostały pomalowane ściany i zamontowane rolety. Odświeżone zostały też ściany łazienek. Został też wykonany fragment ogrodzenia za budynkiem. W przedszkolu przy ul. Lilpopa za pędzle chwycili sami pracownicy przedszkola. Zostało pomalowane ogrodzenie wzdłuż ul. Orzeszkowej, a wewnątrz - na ścianie przy wejściu pojawiły się własnoręcznie wykonane rysunki – drzewo z zielonymi listkami, a przy nim – zwierzątka przyjaźnie witające dzieci. O nowe nasadzenia przy ul. Lilpopa zadbał Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

DSC0715
DSC0704
DSC0717
DSC0731
DSC0748
DSC0753
DSC0762