Zapraszamy do udziału w programie „Działaj Lokalnie”. Każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna ma szansę wygrać nawet 6 tys. zł na realizację swoich pomysłów. Wnioski można składać do 25 maja 2020 r.

Trudna sytuacja związana z pandemią dotyka dzisiaj niemal wszystkich. Po ponaddwumiesięcznej kwarantannie i wyizolowaniu musimy zdać sobie sprawę, że istnieje nowa „normalność”, w której toczy się życie społeczne. Wielu z nas szuka wsparcia i pocieszenia w rozmowach z innymi, spotkaniach i wspólnym działaniu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce proponuje udział w programie „Działaj Lokalnie”, skierowanym do stowarzyszeń i grup nieformalnych, które mają pomysły na „nowe czasy” lub chcą kontynuować działania z ubiegłych lat.

 
Do udziału w konkursie zapraszamy:
organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, kluby, fundacje, koła gospodyń wiejskich itp.) posiadające osobowość prawną oraz
grupy nieformalne, sołectwa, rady rodziców lub inne, które nawiążą współpracę na czas trwania projektu.

 
Od zeszłego roku konkurs nie ogranicza się do gmin powiatu grodziskiego. W 2019 r. cztery projekty społeczników z gminy Brwinów uzyskały dotacje: „Hip, hip! Hipoterapia” Stowarzyszenia Jeździeckiego „Szarża”, projekty ekologiczne Stowarzyszenia Przyjaciół Żółwina i Tereni „Nasz Żółwin”, „Pszczoły w ogrodzie przy Zagrodzie”, grupy nieformalnej przyjaciół pszczół z Brwinowa, warsztaty dla mam pod hasłem „Talenty mamy” Fundacji Pod Wspólnym Dachem.
W ramach programu „Działaj Lokalnie” Stowarzyszenie Europa i My wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia czy budowaniu lokalnej marki. W rezultacie podejmowane działania przyczyniają się do budowania kapitału społecznego. W składanych projektach można uwzględnić dodatkowe działania, które pomogą zwalczać negatywne skutki epidemii.

W tym roku nie jest wymaganie pozyskanie wkładu finansowego. Cały wkład jaki wnioskodawca powinien wnieść do projektu, czyli 25% wnioskowanej kwoty, może być w postaci niefinansowej czyli np. w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
Budżet konkursu wynosi 55 tys. zł. Wnioskodawca może otrzymać dotacje w wysokości do 6 tys. na minimum miesięczne działania. Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków znajdującego się na stronie www.europaimy.org.


Termin składania wniosków upływa 25 maja 2020 roku.