W majowym numerze biuletynu „Ratusz” został opublikowany wykaz odcinków dróg, które będą remontowane w tym roku. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Oferty w przetargu złożyło pięciu oferentów. 

Technologia utwardzania nawierzchni dróg przez zastosowanie destruktu asfaltowego z podwójnym utrwaleniem powierzchniowym grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia betonowego jest stosowana na gminnych drogach od kilku lat. Zastosowanie podbudowy przedłuża trwałość drogi, a prowadzenie prac w cieplejszych miesiącach (nie późną jesienią) sprzyja lepszemu wiązaniu jej powierzchni. Gmina Brwinów remontuje w ten sposób każdego roku kilkadziesiąt odcinków dróg. W tym roku środki finansowe pozwolą na zrealizowanie listy zawierającej 26 pozycji (tabela poniżej).

Wybór dróg do remontu miał miejsce wiosną, podczas objazdu dróg, w którym uczestniczyli burmistrz Arkadiusz Kosiński, jego zastępca Sławomir Walendowski oraz pracownicy Referatu Inwestycji i Remontów. Na liście odwiedzanych ulic były nie tylko drogi wytypowane przez pracowników Urzędu, ale także te, które zostały zgłoszone przez mieszkańców. – Mając ograniczoną kwotę pieniędzy na tego typu remonty dróg, musimy podjąć niezwykle trudną decyzję wyboru tych, które utwardzimy w tym roku – wyjaśnia burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Jak co roku, tabela z wykazem dróg ucieszy dużą część mieszkańców, a z drugiej strony zasmuci wielu innych – dodaje burmistrz. Czasem przeprowadzenie remontu jest niemożliwe ze względu na nieuregulowany stan własnościowy drogi. Gmina nie może też utwardzać dróg prywatnych.

Objazd dróg powtarzany jest co roku wiosną, gdy na bieżąco można ocenić stan dróg, które lepiej lub gorzej przetrwały zmiany temperatur w sezonie zimowym. Wbrew pozorom największe zniszczenia nie są powodowane przez największe mrozy, lecz częste wahania temperatur około 0 stopni, gdy woda zamarza, rozszerzając swoją objętość, a potem lód topi się i znowu zamarza itd. Kolejny wybór dróg do utwardzenia będzie miał miejsce wiosną przyszłego roku, gdy będzie też wiadomo, jaka jest pula dostępnych na ten cel środków finansowych.