Sytuacja w gminie Brwinów jest dobra, ale by tak pozostało, pamiętajmy nadal o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa – tak burmistrz Arkadiusz Kosiński podsumował sytuację w gminie Brwinów 14 maja podczas spotkania zespołu zarządzania kryzysowego.


Na terenie gminy Brwinów nie ma obecnie nowych zachorowań. Walkę z wirusem przegrały dwie osoby, ale znacznie liczniejsza grupa – przechodząca chorobę łagodniej – powróciła już do zdrowia. Nie odnotowano też w ostatnim czasie przypadków zachorowań wśród osób, które przebywały na kwarantannie.  Jest jeszcze za wcześnie, by ogłosić koniec epidemii, ale sytuacja napawa optymizmem.

 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński zrelacjonował spotkanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, które odbyło się w formie telekonferencji. Gmina Brwinów była często wymieniana przez osoby zabierające głos – dyrektorzy pruszkowskich szpitali (Kolejowego, na Wrzesinie i w Tworkach), przedstawiciele PSP oraz policji dziękowali za otrzymane wsparcie, środki ochrony osobistej oraz dofinansowanie zakupu sprzętu. Gmina Brwinów przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 270 tys. zł. Na pochwałę zasłużyli też strażacy ochotnicy – w statystykach podejmowanych działań na terenie powiatu pruszkowskiego druhowie OSP Brwinów zrealizowali najwięcej wyjazdów związanych z prowadzeniem dezynfekcji miejsc publicznych.

 

Jak ustalił burmistrz Arkadiusz Kosiński z gminnym komendantem OSP Krzysztofem Newenem, ta akcja będzie prowadzona jeszcze do końca maja. Urząd Gminy Brwinów zapewni odpowiedni zapas płynu odkażającego. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej będą też uzupełniali zapasy płynu w dozownikach, które zamontowali przy bankomatach, biletomatach, sygnalizacji świetlnej, wejściu do budynku Urzędu Gminy Brwinów itp.

 

Dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Dzierzba przedstawiła obecną sytuację, jeśli chodzi o pomoc społeczną. Zwróciła uwagę na zwiększone zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne, z którego można też skorzystać za pośrednictwem ŚOPS, w obecnej chwili w formie telefonicznej lub online.

 

Stopniowe odmrażanie wprowadzane przez rząd realizowane jest także na terenie gminy Brwinów. Do życia powracają instytucje kultury (nowe godziny otwarcia oraz szczegóły dotyczące aktualnych możliwości na stronach Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie), a pierwsze grupy dzieci - w ograniczonej liczbie, zgodnie z surowymi wytycznymi,  powrócą 25 maja do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Jak zaznaczył burmistrz Jerzy Wysocki, który zajmuje się sprawami oświaty, dyrektorzy szkół będą prowadzić dalsze konsultacje z rodzicami dotyczące tym razem w sprawie powrotu 25 maja do szkół uczniów klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Rodzice i uczniowie będą też otrzymywać kolejne informacje dotyczące organizacji egzaminów ósmoklasisty i maturalnych oraz innych działań, jakie będą możliwe do podjęcia w ramach rozporządzeń.

 

Komendant Straży Miejskiej Tomasz Kowalski pozytywnie ocenił pierwszy dzień funkcjonowania targowiska miejskiego przy ul. Grodziskiej (sobota 9 maja) . Na razie będzie ono czynne tylko w soboty, z ograniczonym asortymentem oraz liczbą kupujących, obowiązkowymi rękawiczkami oraz zasłanianiem nosa i ust.