Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na rozbudowę ul. Pruszkowskiej w Brwinowie na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Ronda Feliksa Nowosielskiego. Oferty można składać do poniedziałku 18 maja br.

Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał za zadanie budowę nowej jezdni, zjazdów i chodników na odcinku od ronda W. Kowalskiego do ronda F. Nowosielskiego. U zbiegu ul. Pruszkowskiej i Peronowej powstanie skrzyżowanie wyniesione, aby poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Powstanie też 59 miejsc parkingowych dla osób korzystających z PKP i robiących zakupy w pobliskich sklepach. Zostanie też wybudowana ścieżka rowerowa, a w pobliżu windy przy wejściu na peron kolejowy i w ul. Pruszkowskiej od strony torów PKP znajdą się stojaki na rowery z miejscami na 46 rowerów. Zostanie również zbudowane i przebudowane odwodnienie – kanalizacja deszczowa i studzienki ściekowe. W planach jest też m.in. przebudowa sieci rozdzielczych, oświetlenia ulicznego  oraz urządzenie zieleni.

Pod koniec ubiegłego roku gmina Brwinów otrzymała dotację w wysokości ponad 4,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na budowę ścieżek rowerowych i dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Brwinów. W tej kwocie mieści się realizacja kilku odcinków nowych ścieżek rowerowych i dróg dla pieszych i rowerzystów m.in. w ulicy Pruszkowskiej, wzdłuż torów do ronda F. Nowosielskiego. Jak zaznacza burmistrz Arkadiusz Kosiński – ścieżka wzdłuż ul. Pruszkowskiej będzie miała nawierzchnię z kostki betonowej, ponieważ zostanie wybudowana na terenie PKP wzdłuż ekranów, a kolejarze z PKP PLK wyrazili zgodę na jej lokalizację pod warunkiem zastosowania nawierzchni rozbieralnej z uwagi na liczne kolejowe podziemne kable energetyczne i telekomunikacyjne, które się tam znajdują.

Rozbudowa ul. Pruszkowskiej (bez ścieżki rowerowej) została zakwalifikowana do otrzymania wsparcia finansowego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Pruszkowskiej w Brwinowie”. Rozbudowa znalazła się też na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, można spodziewać się realizacji jeszcze w tym roku.