Ze względu na prace prowadzone w parku miejskim w Brwinowie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i poruszanie się głównymi dostępnymi alejkami.