Kto powinien złożyć nowe deklaracje dotyczące opłat w związku ze zmianami wprowadzonymi od 1 kwietnia 2020 r.?

 

 

  • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie (zabudowa wielorodzinna rozliczana na podstawie zużycia wody),
  • mieszkańcy z zabudowy jednorodzinnej, którzy chcą skorzystać z ulgi dotyczącej kompostowników, całkowicie rezygnują z oddawania odpadów zielonych
    i zagospodarują bioodpady na własnej działce, w kompostowniku otrzymanym od gminy w ramach akcji „Kompostowniki dla mieszkańców” lub własnym,
  • mieszkańcy chcący skorzystać z innych ulg, jeśli do tej pory z nich nie korzystali,
  • właściciele nieruchomości, którzy do tej pory deklarowali niesegregowanie odpadów,
  • mieszkańcy, którzy do tej pory nie złożyli nowych deklaracji w przypadku zmiany danych, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty (np. zmiany liczby mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej).

Link do deklaracja na ePUAP