Gmina Brwinów złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o sfinansowanie zakupu komputerów do zdalnej nauki. Posłużą one uczniom, którzy nie mają sprzętu, aby odrabiać lekcje.

Ze względu na epidemię koronawirusa od 12 marca zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach zostały zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.


W ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Ministerstwo Edukacji Naukowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji przekaże wszystkim samorządom pieniądze na zakup sprzętu, który ma pomóc w prowadzeniu zdalnego nauczania. Laptopy lub tablety będą mogli wypożyczyć uczniowie, którzy nie mają dostępu do sprzętu umożliwiającego im naukę online.


O pieniądze może się ubiegać każda gmina, składając elektroniczny wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Złożenie wniosku gwarantuje wypłatę środków potrzebnych na zakup sprzętu – komputerów, laptopów czy tabletów. Resorty edukacji i cyfryzacji zapewniają, że procedura starania się o środki, a także ich wypłata, będą w miarę możliwości realizowane na bieżąco. Kwota, jaką gminy mogą dostać, wynosi od 35 tys. 100 tys. zł w zależności od liczby uczniów na terenie danej gminy. Nie będzie potrzebny wkład własny.


Wnioski mogą składać tylko gminy i powiaty. Z wyliczeń ministerstwa wynika, że gmina Brwinów może otrzymać 80 tys. zł. Za tę kwotę będzie można zakupić kilkadziesiąt laptopów, które zostaną przekazane na własność szkół.  To gmina decyduje o tym, ile laptopów otrzyma dana szkoła. W gminie Brwinów te środki będą przeznaczone na zakup sprzętu do ZSO i SP nr 1 w Brwinowie oraz SP w Żółwinie i Otrębusach. Zakupiony sprzęt, po podpisaniu umowy użyczenia ze szkołą, zostanie wypożyczony najbardziej potrzebującym uczniom na czas nauki w domu. Po jej zakończeniu sprzęt będzie służył szkołom.