Gmina Brwinów podjęła szereg działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz przygotowuje się na różne scenariusze rozwoju epidemii. Gminny sztab kryzysowy, który koordynuje ich realizację na poziomie samorządu gminy, zebrał się na kolejnym posiedzeniu w czwartek 2 kwietnia br.

Zadania, które leżą w gestii Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie, są obecnie realizowane bez przeszkód. W kwestiach związanych z osobami przebywającymi w kwarantannie ŚOPS współpracuje ściśle z Komisariatem Policji w Brwinowie. Pomoc otrzymują też zgłaszające się osoby starsze, a baza wolontariuszy powiększa się i umożliwia wsparcie także dla kolejnych potrzebujących.


Zarządzeniem Burmistrza Gminy Brwinów została częściowo rozwiązana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem kwoty 200 tys. zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Do tej pory wydatki były związane przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczeństwa w dostępnych dla interesantów budynkach publicznych. Zasady bezpieczeństwa były też dochowane podczas XX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1, a której zwołanie było niezbędne dla normalnego funkcjonowania gminy Brwinów, bowiem są zadania, które Burmistrz może realizować wyłącznie po uzyskaniu akceptacji radnych.


Dla zwiększenia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej gmina Brwinów zakupiła 30 pojemników z płynem dezynfekującym, które będą zlokalizowane w miejscach publicznych szczególnie wystawionych na dotykanie, (np. przy poręczach przy schodach w zejściu do tunelu, przy przystankach WKD) w okolicach bankomatów, przy przyciskach sygnalizacji świetlnej, której wyłączenie lub przeprogramowanie nie leży w gestii gminy. Można przesłać zgłoszenia kolejnych miejsc w przestrzeni publicznej na terenie gminy, gdzie przydałby się punkt dezynfekcji rąk, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Sztab kryzysowy gminy Brwinów, który zbiera się regularnie, by omawiać aktualną sytuację i wyprzedzająco podejmować decyzje przygotowujące także na czarne scenariusze, omawiał kwestię prowadzenia dezynfekcji chodników, wiat przystankowych itp. Profesjonalna dezynfekcja oznacza użycie środków chemicznych, gdzie zalecenia mówią o ich codziennym stosowaniu i każdorazowym wyłączeniu z użytkowania danej powierzchni – ze względu na silne działanie środków. Przy obecnej skali stwierdzonych przypadków na terenie gminy Brwinów takie działania nie są uzasadnione. Pieniądze, które byłyby wydane na ten cel w tej chwili, mogą okazać się już w bliskiej przyszłości bardziej potrzebne na inne działania.


Skala potrzeb może zwiększyć się w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej. Pandemia powoduje także skutki ekonomiczne – nie tylko dla indywidualnych osób i rodzin czy przedsiębiorców, ale także dla gminy. Kryzys gospodarczy szybko przeniesie się na funkcjonowanie samorządu. Przedsiębiorcy tną wydatki, korzystają ze zwolnień podatkowych czy w zapłacie składek ZUS, a gmina Brwinów – która jest pracodawcą nie tylko dla urzędników i pracowników gospodarczych zajmujących się zielenią i gospodarką komunalną, lecz także pośrednio dla kilkuset nauczycieli i pracowników oświaty, ośrodka kultury i biblioteki oraz ośrodka pomocy społecznej – będzie starała się zapewnić środki na regularne wypłacanie pensji i bieżące utrzymanie. Przy okazji nie są jednak pomijani lokalni przedsiębiorcy, którzy zaczynają odczuwać skutki pandemii. Gmina przewiduje dla nich możliwość zwolnienia z płacenia czynszu w okresie zawieszenia ich działalności, odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości lub płaceniu za dzierżawę terenu, rozłożenie tych opłat na raty i umorzenie odsetek od nich – wnioski o wsparcie będą rozpatrywane indywidualnie w oparciu o obowiązujące przepisy.


Wnioski wpływające do Urzędu Gminy Brwinów są rozpatrywane na bieżąco. Urząd Gminy Brwinów pracuje, choć z pewnymi ograniczeniami. W budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 interesanci są obsługiwani w Biurze Obsługi Interesantów na parterze (dotyczy spraw prowadzonych przez referaty mieszczące się w tym budynku) oraz przez Referat Spraw Obywatelskich. W miarę możliwości prosimy o kontakt:


- elektroniczny – w tym za pośrednictwem platformy ePUAP lub e-maili,
- telefoniczny (numery telefonów są udostępnione w każdym numerze biuletynu „Ratusz” oraz na stronie internetowej www.brwinow.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta pod ogólnym numerem 22 738 26 15),
- pisemny – zostawiając korespondencję w Biurze Obsługi Interesanta w budynku przy ul. Grodziskiej 12 lub wysyłając ją za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.


Prosimy też o zrozumienie sytuacji, jeśli chodzi o dyspozycyjność Straży Miejskiej w Brwinowie, która pełni obecnie służbę od poniedziałku do piątku w godz. 6-22, a w soboty 8-20 – zwłaszcza w sprawach mniejszej wagi, które nie wymagają natychmiastowej interwencji, nie są związane z zagrożeniem życia i zdrowia. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska w Brwinowie ma stosować się do poleceń policji, będąc w stałej gotowości do wykonywania działań wyznaczanych przez komendanta Komisariatu Policji w Brwinowie w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 – jest to obecnie priorytetem.


Władze gminy Brwinów śledzą na bieżąco sytuację, są w kontakcie z innymi samorządami oraz służbami państwowymi i realizują zadania przekazywane samorządom przez Wojewodę Mazowieckiego.