Firma Prograf SG z Milanówka przekazała nieodpłatnie strażnikom SM w Brwinowie 20 sztuk przyłbic do pracy w warunkach epidemii koronawirusa.

Komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Tomasz Kowalski planował zakup przyłbic dla swoich pracowników, którzy wykonując swoją pracę, są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem. Firma Prograf SG w podziękowaniu za służbę, którą na co dzień pełnią pracownicy SM, przekazała przyłbice bezpłatnie.

Firma Prograf SG w związku z zapotrzebowaniem na sprzęt ochronny rozpoczęła produkcję przyłbic. Przyłbica stanowi barierę ochronną i chroni nie tylko drogi oddechowe, ale także oczy przed wirusami mogącymi znajdować się w aerozolu, który wydalają ludzie podczas kaszlu i kichania. Dzięki temu stanowi uzupełnienie innych środków ochronnych takich jak maseczki.