Nadal obowiązują wprowadzone już wcześniej ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu instytucji na terenie gminy. Rząd wprowadził w całym kraju nowe zasady, dotyczące m.in. przemieszczania się i zgromadzeń (także uroczystości religijnych). Aktualne informacje na temat sytuacji w naszym regionie podaje w codziennych komunikatach Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Polsce do 11 kwietnia 2020 r. 

gov

Komunikaty na temat sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu pruszkowskiego:
http://pruszkow.psse.waw.pl


Źródłem informacji są strony instytucji:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://gis.gov.pl

Najlepszym sposobem zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa jest obecnie pozostanie w domu i ograniczenie wychodzenia na zewnątrz, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.


korona