11 marca przypada Dzień Sołtysa. W gminie Brwinów funkcję tę sprawuje 15 osób.

Sołtys jest przedstawicielem lokalnej społeczności, m.in. reprezentuje sołectwo na zewnątrz, zwołuje zebrania wiejskie i uczestniczy w sesjach rady gminy. Działalność sołtysów wspierają rady sołeckie. Na terenie gminy Brwinów znajduje się 15 sołectw: Biskupice, Czubin, Domaniew, Falęcin, Kanie, Koszajec, Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, Otrębusy i Parzniew oraz - oddzielone od pozostałego obszaru gminy i położone za Podkową Leśną - Owczarnia, Terenia i Żółwin. Funkcję sołtysa pełni 9 kobiet: Elżbieta Dolota, Aldona Górniak, Wioletta Badurek, Sylwia Kalinowska, Halina Adamczyk, Anna Stachlewska, Katarzyna Jacniacka, Helena Piotrowska, Jolanta Szymańska oraz 6 mężczyzn: Jacek Jankowski, Marcin Tosnowiec, Jacek Panek, Jan Wojciechowicz, Stanisław Frej i Karol Marchwiak.

Wszystkim sołtysom z okazji ich dnia życzymy dużo siły i wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków i pracy na rzecz mieszkańców.

Dzień sołtysa miał być okazją do spotkania w większym gronie. W piątek 13 marca 2020 r. w Mateczniku Mazowsze miał się odbyć Krajowy Dzień Sołtysa na Mazowszu organizowany przez Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Gminę Brwinów pod hasłem „Wieś jest kobietą…”.

Wydarzenie zostało jednak odwołane ze względu na sytuację epidemiologiczną.