Zarząd Województwa Mazowieckiego prowadzi konsultacje nowego programu ochrony powietrza, który stanie się obowiązującym aktem prawa miejscowego. Uwagi i wnioski można składać do 23 marca 2020 r.

Badania powietrza na terenie województwa mazowieckiego, a zwłaszcza w aglomeracji warszawskiej, pokazały częste przekroczenia norm szkodliwych substancji - pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu. W celu poprawy stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza.

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego i określa zadania organów administracji publicznej oraz obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych. Po uchwaleniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego stanie się on aktem prawa miejscowego i będzie dotyczyć wszystkich mieszkańców.

Konsultacje programu ruszyły 2 marca 2020 r. i trwać będą do 23 marca 2020 r. Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się 16 marca 2020 r. o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, w sali konferencyjnej na parterze.

Projekt programu dostępny jest do pobrania w wersji elektronicznej na dole strony.

Zgłaszanie uwagi do programu – w formie pisemnej na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony:

1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;

2. ustnie do protokołu podczas spotkania;

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej , na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z przepisami prawa Program ma zostać uchwalony do 15 czerwca 2020 r.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr 2 - Informacje na temat przekroczeń

Załącznik nr 9 - Ogólna strategia udostępniania informacji

Załącznik nr 10 - Zakres i układ przekazywanych informacji

Załącznik nr 11 - Wzór informacji o wymianie źródła ciepła

Załącznik nr 12 - Uzasadnienie zakresu zagadnień określonych i ocenionych w programie ochrony powietrza

Załącznik nr 13 - Uzasadnienie zakresu zagadnień określonych i ocenionych w planie działań krótkoterminowych

Załącznik nr 14 - Prognoza oddziaływania na środowisko

Formularz składania uwag i wniosków

Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie