W sobotę 29 lutego 2020 r. Brwinów upamiętni postać Ignacego Kozielewskiego - autora słów hymnu harcerskiego „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy”. W programie m.in. gra miejska, uroczystości oficjalne przy nowym rondzie oraz festiwal piosenki harcerskiej. 

Już od godz. 10 harcerze zapraszają do udziału w grze miejskiej, która rozpocznie się na terenie u zbiegu ulic marsz. Józefa Piłsudskiego i Przejazd. O godz. 16 nastąpi odsłonięcie tablicy poświęconej Ignacemu Kozielewskiemu, która stanie przy nowym rondzie jego imienia. Na skrzyżowaniu dróg – wojewódzkiej ul. Biskupickiej, powiatowej – ul. marsz. Józefa Piłsudskiego oraz gminnej ul. Armii Krajowej – do tej pory często tworzyły się korki. Budowa ronda rozwiązała ten problem komunikacyjny.

Następnie uczestnicy uroczystości udadzą się do Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie odbędzie się wykład poświęcony postaci Ignacego Kozielewskiego oraz festiwal piosenki harcerskiej.

Ignacy Kozielewski (1882-1964) był współzałożycielem Związku Harcerstwa Polskiego, działaczem społecznym oraz propagatorem idei harcerskich. Był działaczem ogólnopolskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego celem - poza zachęcaniem do aktywności fizycznej - było również podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz postaw obywatelskich. Redagował czasopisma harcerskie „Skaut”, „Harcerz”, „Harcmistrz”, „Strażnica harcerska”. Pracował jako nauczyciel w szkołach m.in. w Warszawie, Czerwonym Dworze pod Grodziskiem Mazowieckim oraz w Pruszkowie.  

W 1929 r. Kozielewski przeprowadził się do Brwinowa, gdzie pełnił funkcję prezesa gniazda sokolego. Okupację niemiecką spędził w Brwinowie, a w latach 1941–1945 prowadził tajne nauczanie w gimnazjach w Bronowicach, Milanówku i Brwinowie. W tym okresie zajmował się także kolportażem polskiej prasy konspiracyjnej. Po 1945 r. ze względu na głoszenie antybolszewickich haseł musiał opuścić Warszawę i przeniósł się do Kłobucka, gdzie organizował gimnazja. Zmarł 9 lipca 1964 r. i został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.