Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę drogi prowadzącej do parku od strony łuku ul. Biskupickiej. Przy okazji powstaną 54 miejsca parkingowe w odległości 200 m od Rynku.

Dzisiaj wejście do parku miejskiego od strony łuku ul. Biskupickiej (a jednocześnie dojazd od tyłu do posesji tworzących południową pierzeję Rynku) jest wąską drogą bez wydzielonej drogi dla pieszych. Gmina Brwinów zamierza ten odcinek poszerzyć, umieszczając obok jezdni osobny ciąg pieszo-rowerowy. Rozwiązania, które zostały przewidziane w projekcie, nawiązują stylistyką do obecnego wyglądu alejek w parku – poprzez stylizowane lampy oświetleniowe oraz ozdobną kostkę brukową, która będzie układana w wachlarze.

Największą zmianą, jaką przyniesie planowana inwestycja, jest zbudowanie wzdłuż drogi oraz na sąsiedniej, dziś pustej działce, 54 miejsc parkingowych. Przydadzą się one osobom zmotoryzowanym, które po zakończeniu rewitalizacji pałacu i przeniesieniu tam Gminnego Ośrodka Kultury będą korzystać z jego oferty kulturalnej i edukacyjnej. Nowy parking będzie też wygodną alternatywą dla osób załatwiających różne sprawy w centrum Brwinowa. Klienci sklepów i lokali usługowych przy Rynku oraz uczestnicy uroczystości w kościele parafialnym będą mieli do pokonania na piechotę dystans ok. 200 m, aby dotrzeć na miejsce.

– To zadanie przygotowywaliśmy dwa lata – opowiada o budowie drogi i parkingu burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Przed świętami Bożego Narodzenia Starosta Pruszkowski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której wywłaszczyliśmy grunty sąsiednich działek. Decyzja ZRID stała się ostateczna na początku lutego i wkrótce po tym ogłosiliśmy przetarg. Na oferty przetargowe czekamy do 2 marca 2020 r. – dodaje burmistrz.

Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie miał czas na realizację tej inwestycji do końca sierpnia.