Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę kanalizacji w rejonie ulicy Bratniej. Sieć obejmie m.in. ulicę Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Dereniową oraz Morelową.

Teren za ogródkami działkowymi przy ul. Bratniej stopniowo zabudowuje się. Wytyczona została sieć ulic noszących nazwy „owocowe”, a gmina Brwinów w kolejnych przetargach sprzedaje znajdujące się tam działki pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Dla całego tego obszaru została zaprojektowana kanalizacja sanitarnej. Teraz przyszedł czas na jej realizację. Planowana długość kanalizacji do wybudowania z odgałęzieniami do granic nieruchomości to ponad 681 mb.

Wykonawcy mogą składać oferty do 10 lutego 2020 r. Jeżeli uda się wybrać wykonawcę w przetargu, to prace mają się zakończyć do 30 września 2020 r.