Gmina Brwinów znalazła się na 9. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

Samorządy sklasyfikowane w rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów w dziesięciu grupach tematycznych: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.

W ciągu ostatniego roku gmina Brwinów przesunęła się w rankingu o trzy pozycje, awansując tym samym do pierwszej dziesiątki. Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok. Punkty są naliczane m.in. za wielkość środków finansowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe czy wspieranie zdolnej młodzieży poprzez system stypendialny.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

[RANKING ZPP 2019]