Gmina Brwinów kontynuuje przebudowę ulicy Kampinoskiej. Prace mają zakończyć się do końca czerwca 2020 r.

W ubiegłym roku ulica Kampinoska została przebudowana na odcinku ok. 530 m, od ul. Piłsudskiego do ul. Jasnej. Koszt realizacji wyniósł wówczas 1 439 850,00 zł. Prace zaplanowane na ten rok obejmą dalszy odcinek – od ul. Jasnej do końca.

Od ul. Jasnej do ul. Klonowej powstanie jezdnia z nawierzchni bitumicznej, a od ul. Klonowej do końca – jezdnia z kostki betonowej. Na końcu ul. Kampinoskiej powstanie prostokątny plac do zawracania. Zostanie wybudowany chodnik oraz dojścia i zjazdy do posesji. Skrzyżowanie ulicy Klonowej i Kampinoskiej zostanie wyniesione. Ponadto zostanie przebudowana sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Od ul. Klonowej do końca powstaną miejsca postojowe, utwardzone kruszywem kamiennym.

Wykonawcą prac jest firma Fal-Bruk, która przedstawiła w przetargu najkorzystniejszą ofertę na kwotę 658 050,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową prace mają zakończyć się do końca czerwca br.

Gmina Brwinów otrzymała na realizację całej inwestycji dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 920 293,00 zł. 

DSC0030m
DSC0034m
DSC0038m