Budynek nowego przedszkola w Żółwinie jest jedną z ważniejszych gminnych inwestycji zakończonych w ostatnim czasie. Będzie można go zwiedzić podczas Dnia Otwartego w sobotę 25 stycznia od godz. 10. Tymczasem trwają już procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy przebudowy tamtejszej szkoły.


Budowa przedszkola rozpoczęła się w 2018 r. Kamień węgielny został wmurowany 6 grudnia, co w symboliczny sposób wiązało się z najmłodszymi, którzy tego dnia obdarowywani są prezentami. Żółwin jest jednym z trzech południowych sołectw, które nie posiadają ciągłości terytorialnej z pozostałą częścią gminy Brwinów. Dawniej były to tereny głównie rolnicze, ale rozwijające się budownictwo mieszkaniowe sprawia, że zyskują one stopniowo charakter osiedlowy. Gmina Brwinów prowadzi w tym rejonie szereg inwestycji. Na długiej liście realizowanych stopniowo potrzeb – obok budowy wodociągów i kanalizacji, utwardzania i budowy dróg oraz chodników i dróg rowerowych, budowy oświetlenia, doposażania żółwińskiej OSP oraz utrzymania kompleksu sportowego Orlik – są też inwestycje oświatowe.


W 2018 r. rozpoczęła się budowa nowego przedszkola. W centrum Żółwina, przy ul. Nadarzyńskiej 42 powstał dwukondygnacyjny budynek, którego powierzchnia użytkowa wynosi 1.493 m². Na parterze i poddaszu użytkowym zostały zaplanowane sale .zajęć, sala wielofunkcyjna, sala jadalna, pomieszczenia pomocnicze: szatnie i sanitariaty, pokój pielęgniarki, logopedy i psychologa, pomieszczenia administracyjne i porządkowe, kuchnia wraz z zapleczem.


Przed budynkiem, od strony wjazdu obok istniejącego już w tym miejscu od kilku lat gminnego placu zabaw zlokalizowany został parking. Za budynkiem najmłodsi będą mieć do dyspozycji nie tylko plac zabaw z piaskownicą, bujakami i innymi urządzeniami tego typu, lecz także boisko, na którym będą mogli bezpiecznie grać w piłkę i bawić się w inne gry zespołowe.
Zrealizowaną inwestycję będzie można zwiedzić podczas Dnia Otwartego w sobotę 25 stycznia 2020 r. Klucze do nowego budynku burmistrz Arkadiusz Kosiński symbolicznie przekaże dyrektor Szkoły Podstawowej Marcie Szwemin o godz. 10. Zwiedzanie nowego budynku będzie możliwe do godz. 12.30.


Szkoła Podstawowa w Żółwinie, która jest szkołą zbiorczą dla uczniów z trzech południowych sołectw, przygotowuje się już do rozbudowy. Gmina Brwinów ogłosiła przetarg w grudniu 2019 r. Swoje oferty złożyło pięć firm budowlanych, a obecnie procedura wyłonienia wykonawcy zmierza już do końca. Planowane prace obejmują m.in. budowę nowego segmentu szkoły, w którym znajdzie się sześć sal lekcyjnych, stołówka i świetlica dla dzieci młodszych wraz z umeblowaniem i wyposażeniem. Wykonane zostaną też roboty rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu oraz roboty związane z dostosowaniem budynku istniejącego i połączeniem z nowym segmentem. Na ile to będzie możliwe, prace mają być prowadzone w taki sposób, by nie utrudniać normalnego funkcjonowania szkoły. Bez realizacji tej inwestycji warunki nauki pogorszyłyby się dramatycznie – małe sale lekcyjne w starym budynku, w których nie można umieścić licznych klas, wkrótce oznaczałyby dla szkoły konieczność wprowadzenia nauki na zmiany trwające do późnego popołudnia. To już ostatni dzwonek, aby powiększyć budynek szkoły. Uczniowie mają rozpocząć naukę w rozbudowanej i zmodernizowanej Szkole Podstawowej w Żółwinie we wrześniu 2021 r.