Akcja organizowana w ostatni weekend stycznia pozwala na obserwację ciekawych zjawisk w ptasim świecie. Na spacer ornitologiczny w brwinowskim parku w sobotę 25 stycznia o godz. 9 zapraszają Starostwo Powiatowe w Pruszkowie i pruszkowska grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Zimowe Ptakoliczenie jest ogólnopolską akcją, w trakcie której każdy może przekonać się, jakie gatunki ptaków można spotkać zimą oraz jak licznie występują. – Korzyści wynikające z Ptakoliczenia to nie tylko sam spacer, ale też edukacja i przede wszystkim wkład, który każdy może wnieść w zbadanie i zanotowanie liczebności poszczególnych gatunków na bliskim sobie terenie – zachęca do udziału w akcji Starostwo Powiatowe.

Ptakiem zimy 2020 został gawron. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) chce w ten sposób zwrócić uwagę na bardzo niepokojący trend spadkowy liczebności tego gatunku. Wydaje się, że te duże, czarne ptaki z rodziny krukowatych towarzyszą nam na każdym kroku, zarówno w krajobrazie silnie zurbanizowanym, jak i w miejscach poddanych mniejszej presji człowieka. Tymczasem dane są bezlitosne: w ciągu ostatnich kilkunastu lat populacja gawronów w Polsce spadła aż o 41 procent.
Osoby zainteresowane wspólnym obserwowaniem i liczeniem ptaków podczas Ptakoliczenia w Brwinowie i Pruszkowie będą mogły spotkać w parkach gawrona i inne gatunki naszych skrzydlatych przyjaciół. Spacery poprowadzą przewodnicy działający w Pruszkowskiej Grupie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków:

  • 25 stycznia w Brwinowie, godz. 9:00, Park im. 36 pp Legii Akademickiej. Zbiórka: wejście od ul. Rynek, przewodnik: Adam Dmoch (OTOP)
  • 26 stycznia w Pruszkowie, godz. 9:00, Park Potulickich. Zbiórka: Pałacyk Ślubów, przewodnik: Łukasz Wardecki (OTOP).

Fot. Axel Mauruszat/Wikipedia