Rada Miejska w Brwinowie przeprowadzi uzupełniające wybory ławników na kadencję 2020-2023. Radni Rady Miejskiej w Brwinowie w głosowaniu tajnym wybierać będą:
1 ławnika do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, 4 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Ławnik jest niezawodowym członkiem sądu (składu orzekającego). Osoba pełniąca tę funkcję nie musi mieć wykształcenia prawniczego.
Szczegółowe informacje na temat zgłaszania kandydatów i wyboru ławników:

Informacja dot. ławników [PDF]


Kandydatów na ławników należy zgłaszać do 28 lutego 2020 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 007.


Dokumenty do pobrania:


Karta zgłoszenia

Lista poparcia

Oświadczenie kandydata dot. przestępstw

Oświadczenie kandydata dot. władzy rodzicielskiej