Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłosiła nowe nabory wniosków: można skorzystać z premii w wysokości 50 tys. zł na uruchomienie działalności gospodarczej lub otrzymać refundację 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku przedsiębiorstw już istniejących. Spotkanie informacyjne w Brwinowie odbędzie się 16 stycznia br.

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” obejmuje swoim zasięgiem trzy gminy: Brwinów, Milanówek i Podkowę Leśną. Ich mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na tym terenie mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla swojej działalności gospodarczej. Dla osób, które planują uruchomienie własnego biznesu, przewidziane są premie w wysokości 50 tys. zł. Przedsiębiorstwa już działające mogą ubiegać się o refundację części poniesionych kosztów.

Pula dostępnych środków wynosi odpowiednio:

- nabór nr 20/2020 – Tworzenie nowych działalności gospodarczych – 250 000 zł
- nabór nr 21/2020 – Rozwój istniejących działalności gospodarczych – 700 232 zł

Dokumenty – wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników – można składać od 23 stycznia do 11 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://zielonesasiedztwo.pl/strefa-beneficjenta/nabory/

Doradztwo w zakresie naboru wniosków, przygotowywania wniosku, przygotowania i złożenia dokumentów i załączników prowadzone jest przez pracowników biura LGD telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9–16 (tel. 22 724 58 90 lub osobiście, po wcześniejszym umówieniu się). Warto jak najszybciej skontaktować się z biurem LGD „Zielone Sąsiedztwo”, by uzyskać pomoc, gdyż w ostatnim dniu naboru nie będzie już możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji. W przypadku gdy dwa wnioski uzyskają taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej zdecyduje termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

W Brwinowie odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez LGD „Zielone Sąsiedztwo”. W ramach spotkania zostaną omówione m.in.:
podstawowe aspekty prawne związane z ubieganiem się o dotację na rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD ze środków PROW 2014-2020, tryb wyboru projektów do dofinansowania, sposób przygotowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej, podstawowe zobowiązania wynikające z umowy. W szkoleniu mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Brwinów, Podkowy Leśnej i Milanówka, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub dopiero mają pomysł na biznes i planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Termin i miejsce spotkania: czwartek 16 stycznia godz. 17, sala OSP w Brwinowie, ul. Pszczelińska 3

Kontakt do Biura LGD „Zielone Sąsiedztwo”:
ul. Świerkowa 1 , 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 724 58 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.