634 uczniów szkół z terenu gminy Brwinów wzięło udział w zajęciach korekcyjnych oraz nauce pływania, które zostały dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej pn. „Gimnastyka dla
kręgosłupa” prowadzone były we wszystkich gminnych szkołach (ZSO w Brwinowie, SP nr 1 w Brwinowie, SP w Otrębusach i SP w Żółwinie) od lutego do czerwca oraz od września do grudnia. Ich głównym celem była aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. W zajęciach wzięło udział 234 uczniów. Odbyło się 340 godzin zajęć sportowych w 17 grupach. Wartość projektu wyniosła 20 400 zł, a dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów to 10 200,00 zł.
Po raz kolejny ze wsparciem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały zrealizowane bezpłatne zajęcia nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać”. Zajęcia pod nazwą „Jak ryba w wodzie” objęły 400 uczniów ze wszystkich szkół gminnych. Wartość projektu wyniosła 237 547,00 zł, a dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów to 60 000,00 zł. Pozostałe środki pokryła gmina Brwinów ze swojego budżetu. Zajęcia realizowane były w Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY w Pruszkowie.
Od lutego do czerwca oraz od września do grudnia z wyjazdu na basen korzystali uczniowie klas II. Odbyło się 720 godzin zajęć nauki pływania dla 36 grup liczących do 15 osób. Dla każdej grupy zaplanowano 20 godzin zajęć, które realizowane były przed lekcjami i po lekcjach dwa razy w tygodniu. Dzieci uczestniczące w zajęciach zostały też poinformowane przez instruktorów o zagrożeniach mogących wystąpić w wodzie i poza nią m.in. o sposobie zachowywania się podczas przebywania na płycie basenu.
Referat Oświaty Urzędu Gminy Brwinów odpowiedzialny za realizację projektu podkreśla, że opiekę nad dziećmi sprawowali wolontariusze oraz nauczyciele, którzy dbali o dzieci podczas każdego wyjazdu na basen. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz wolontariuszy w pomoc dzieciom wszystkie wyjazdy odbywały się sprawnie i w bardzo miłej atmosferze. Szczególne podziękowania należą się wszystkim osobom, które uczestniczyły w realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” pod tytułem „Jak ryba w wodzie”: dyrektorom szkół, dyrektorowi pływalni, instruktorom, wychowawcom, opiekunom i wolontariuszom.