Dwie audycje samorządowe przygotowane przez redaktor Mariolę Marczak-Grzybek. W pierwszej podsumowanie roku przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, w drugiej garść informacji na temat projektu „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”.