Podczas debaty „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbyła się w Brwinowie 19 listopada 2019 r., o swoich działaniach opowiadali przedstawiciele policji, straży miejskiej i straży pożarnej. Mieszkańcy mogli zgłosić problemy, jakie dostrzegają w swojej okolicy.

W spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele służb mundurowych - zastępca komendanta powiatowego policji mł. Insp. Krzysztof Bujnowski  oraz zastępca komendanta komisariatu w Brwinowie podinsp. Zbigniew Knap, komendant gminny OSP Krzysztof Newen oraz komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Tomasz Kowalski, jak również burmistrz Arkadiusz Kosiński wraz z zastępcą Jerzym Wysockim, a także reprezentant Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Marek Niemira. Nie brakowało pytań z sali – mieszkańcy zgłaszali najczęściej kwestie związane z ruchem drogowym. Na spotkanie przyszli niektórzy radni Rady Miejskiej w Brwinowie oraz sołtysi, a także osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa na terenie gminy.

Policja zachęca do korzystania z internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której można zaznaczać miejsca występowania różnego rodzaju zagrożeń. Mapa stanowi dla policji uzupełnienie wiedzy o poczuciu zagrożenia w danym rejonie – jest regularnie sprawdzana, a zgłoszenia są weryfikowane w terenie w ciągu kilku dni. Od początku roku do końca października na terenie gminy Brwinów mieszkańcy zaznaczyli 123 zagrożenia. Policjanci potwierdzili występowanie wskazanych zagrożeń w 49 przypadkach. W przypadkach wymagających szybkiej interwencji obowiązuje oczywiście numer 997 oraz mający zastosowanie zwłaszcza w przypadku zagrożenia życia numer alarmowy 112.

W codziennych kwestiach związanych z bezpieczeństwem pierwszą osobą do kontaktu ze strony policji jest dzielnicowy. Policja uruchomiła ogólnopolską aplikację „Moja Komenda” z danymi kontaktowymi wszystkich komend i komisariatów. Postulat jednego z obecnych na debacie mieszkańców Kań, by mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu i poznania swojego dzielnicowego, został zrealizowany od razu podczas debaty – byli na niej obecni trzej dzielnicowi, którzy działają na terenie gminy. Co pół roku ustalają priorytety swojej pracy, więc przekazywanie przez mieszkańców sygnałów może pomóc w ustaleniu działań na kolejny okres.

Rejon 10 – południowa część Brwinowa
Kontakt: asp. Andrzej Tazbir, tel. 600-997-480, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Obecne działania priorytetowe: ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania pojazdów wzdłuż ul. Grodziskiej  oraz niestosowania się do znaku B-36 na ul. Leśnej. 

Rejon 11 – północna część Brwinowa
Kontakt: mł. asp. Dariusz Dawidziuk, tel. 600-997-523, e-mail: dzielnicowy.brwinóTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Obecne działania priorytetowe: ograniczenie lub wyeliminowanie łamania przepisów dotyczących poruszania się pojazdów przekraczających dopuszczalną masę DMC wbrew zakazom w Brwinowie na ul. Powstańców Warszawy i Biskupickiej.

Rejon 12 – sołectwa w północnej części gminy oraz Parzniew

Kontakt: st. asp. Grzegorz Sławiński, tel. 600-997-529, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Obecne działania priorytetowe: ograniczenie lub wyeliminowanie kradzieży paliw ze stacji paliw w Kotowicach na MOP 50 i MOP 52.

Rejon 13 – Kanie, Otrębusy, Owczarnia, Terenia i Żółwin

Kontakt: st. asp. Łukasz Syrek, tel. 600-997-460, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Obecne działania priorytetowe: ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych przez grupującą się młodzież w Kaniach na ul. Wrzosowej. 

Gmina Brwinów stara się pomagać policji – m.in. wspólne patrole ze strażą miejską, poprzez finansowanie dodatkowych patroli policyjnych w ramach służb ponadnormatywnych (45 tys. zł), dofinansowanie zakupu radiowozu (45 tys. zł) oraz finansowanie nagród dla policjantów. Od początku roku pion kryminalny policji w Brwinowie wszczął 328 postępowań. Wykrywalność w sprawach kryminalnych wynosi ponad 70%, jednak w przypadku kradzieży oraz kradzieży z włamaniem w większości przypadków nie udało się ustalić sprawców.

Zwiększający się ruch pojazdów i przekraczanie prędkości są zjawiskami, które niepokoją zwłaszcza w okolicach szkół oraz w miejscach uczęszczanych przez pieszych. W tej kwestii w ostatnich latach podjęto już działania – powstają sygnalizacje świetlne, poprawiono oznakowanie i doświetlenie przejść. Burmistrz zapowiadał, że takie działania będą kontynuowane. Odkąd straże miejskie w całej Polsce zostały pozbawione możliwości korzystania z fotoradarów, główny ciężar walki z piratami drogowymi spoczywa na policjantach. Przez teren powiatu pruszkowskiego przebiega autostrada A2 oraz drogi szybkiego ruchu, gdzie też najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji. Patrole drogówki kierowane są przede wszystkim w niebezpieczne miejsca. Na terenie gminy Brwinów policja odnotowała 199 kolizji (z czego 36 na autostradzie) oraz 6 wypadków. Paradoksalnie – przebudowy dróg i poprawa ich nawierzchni bez jednoczesnego zastosowania elementów uspokojenia ruchu mogą zmniejszyć bezpieczeństwo. Stosowanymi rozwiązaniami są m.in. światła dyscyplinujące kierowców, przebudowa przejść dla pieszych.

Obecność na debacie przedstawiciela Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich była okazją do podkreślenia dobrej współpracy dotyczącej dróg wojewódzkich. Jej przykładami jest m.in. realizowana obecnie przebudowa skrzyżowania DW nr 719 w Kaniach oraz budowa ronda w Brwinowie, planowana budowa ronda w Otrębusach, budowa chodnika w Otrębusach wzdłuż DW nr 719 i przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań. Gmina Brwinów wykonuje dokumentację projektową, finansuje budowę oświetlenia, a Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzki finansuje i prowadzi prace budowlane.

Ważną rolę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ma także Straż Miejska w Brwinowie. Wśród podjętych przez nią w tym roku 16.590 działań są też – oprócz zabezpieczania ruchu, konwojowania wartości pieniężnych, kontrolą strefy płatnego parkowania, prowadzenia programów profilaktycznych w szkołach i patrolowaniu określonych rejonów, także interwencje realizowane na podstawie zgłoszeń od mieszkańców (2.106 zgłoszeń).

Komendant Tomasz Kowalski przedstawiał filozofię działania Straży Miejskiej w Brwinowie, która nie koncentruje się na działaniach represyjnych. Pokazują to też statystyki: nałożono 127 mandatów i skierowano 48 spraw do sądu, a aż w 327 przypadkach zastosowano pouczenie.

W dyskusji pojawił się też temat smogu. Straż Miejska w Brwinowie prowadzi działania w tym kierunku. Prowadzone są kontrole palenisk. Od stycznia do września br. przeprowadzono już 101 kontroli. W 21 przypadkach zostały pobrane próbki popiołu, które przekazano do badań w specjalistycznym laboratorium. W czterech przypadkach zastosowano pouczenia, nałożono osiem mandatów po 500 zł każdy i skierowano dwa wnioski o ukaranie do sądu. Problemem nie jest spalanie śmieci, lecz używanie opału niskiej jakości: zasiarczonego węgla, ekogroszku, mokrego drewna. Ponieważ uchwała antysmogowa województwa mazowieckiego zabrania palenia drewnem o wilgotności powyżej 20%, Straż Miejska w Brwinowie zakupiła wilgotnościomierz, aby móc kontrolować opał także pod tym kątem.

 

Swój udział w debacie miała też Ochotnicza Straż Pożarna. Komendant Krzysztof Newen przestawił dane dotyczące całego terenu Brwinów, gdzie funkcjonują OSP Brwinów, OSP Biskupice, OSP Moszna oraz OSP Żółwin. Wszystkie te jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa, a systematyczne nakłady ze strony gminy Brwinów i pozyskiwane dotacje sprawiły, że strażnice zostały w ostatnich latach zmodernizowane, a strażacy zyskali nowy sprzęt i wozy bojowe. Gaszenie pożarów nie jest już głównym zakresem działań – na terenie gminy Brwinów odnotowano od stycznia do 10 listopada 2019 r. 342 zdarzenia, z czego 193 zakwalifikowano jako „zdarzenia miejscowe” (zalicza się tutaj np. działania ratownicze podczas kolizji i wypadków, usuwanie powalonych drzew itp.). W 122 przypadkach strażacy udawali się do pożaru, a 27 zgłoszeń było fałszywym alarmem.

Na zakończenie padły słowa podziękowania pod adresem wszystkich służb, w tym także za podejmowane akcje profilaktyczne dotyczące m.in. kwestii noszenia odblasków przez najmłodszych. Wszystkie służby angażują się w tego typu działania – lekcje w szkołach oraz obecność podczas pikników i imprez przyczyniają się do upowszechniania odpowiednich zachowań. Można liczyć na to, że zebrane podczas debaty wnioski i uwagi mieszkańców zostaną uwzględnione w dalszych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

DSC0072
DSC0075
DSC0082
DSC0083
DSC0088
DSC0099