Brwinowscy strażacy zyskali siedem zestawów nowoczesnych ubrań specjalnych. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pokryła 90% kosztów zakupu.


Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie zakupiła siedem zestawów nowoczesnych ubrań specjalnych w kolorze musztardowym. Ubranie specjalne dla straży pożarnej przeznaczone jest do ochrony ciała strażaka przed oddziaływaniem promieniowania cieplnego, płomieni, pary wodnej i wody. W skład zestawu wchodzą spodnie oraz dwie kurtki. Ich materiał zewnętrzny zapewnić ma ochronę przed zapaleniem się ubrania podczas bezpośredniego kontaktu z ogniem. Komendant gminny OSP Krzysztof Newen podkreśla jakość, jaką muszą charakteryzować się ubrania używane przez strażaków podczas trudnych akcji. Wszystkie warstwy kurtki i spodni są ze sobą związane na stałe. Dolne krawędzie rękawów i spodni są na całym obwodzie wykończone wzmocnieniami z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na przetarcie. Kurtki posiadają też wzmocnienie na łokciach w postaci wkładu amortyzującego nacisk oraz tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na przetarcie. Spodnie mają podwyższony karczek oraz elastyczne szelki o regulowanej długości z możliwością odpinania. Konstrukcja kurtki i spodni stanowi wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normach zarówno polskich, jak i unijnych. Ubrania posiadają wymagane certyfikaty UE oraz świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. W zakupionych zestawach są też kurtki lekkie jednowarstwowe, które służą do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w terenie otwartym, np. podczas gaszenia pożarów traw.


Koszt zakupu wyniósł 29.618,40 zł. - Środki finansowe na zakup umundurowania w wysokości 26.656,56 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest to dotacja uzyskana w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” - podkreśla komendant gminny OSP w Brwinowie Krzysztof Newen. Gmina Brwinów dołożyła pozostałą kwotę ze swojego budżetu.