leadbezpieczenstwoBurmistrz Gminy Brwinów oraz Powiatowy Komendant Policji zapraszają mieszkańców we wtorek 19 listopada 2019 r. na gminną debatę na temat bezpieczeństwa.


Debata, która odbędzie się 19 listopada o godz. 18 w sali OSP w Brwinowie, jest częścią cyklu spotkań organizowanych przez Komendę Powiatową Policji, ale uczestniczą w niej też przedstawiciele innych służb zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa na terenie gminy (OSP oraz Straż Miejska w Brwinowie). Spotkanie będzie okazją do wymiany informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.
Wśród tematów, które zamierzają poruszyć policjanci, są m.in. kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.  Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom  zachęcają policjanci.
Na terenie gminy Brwinów wyznaczone są cztery rejony, które dzielnicowi, którzy mają na celu ograniczenie lub całkowite eliminowanie popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie. Wyznaczają swoje półroczne priorytety w oparciu o zgłoszenia od mieszkańców.
Rejon 10 obejmuje południową część miasta. Priorytetem działań dzielnicowego jest obecnie problem łamania przepisów dotyczących nieprawidłowego parkowania pojazdów wzdłuż ul. Grodziskiej oraz niestosowania się do znaku B-36 na ul. Leśnej.
Rejon 11 obejmuje północną część miasta. Dzielnicowy zwraca uwagę na łamanie przepisów dotyczących poruszania się pojazdów przekraczających dopuszczalną masę DMC wbrew zakazom w Brwinowie na ul. Powstańców Warszawy i Biskupickiej.
Rejon 12 obejmuje miejscowości Biskupice, Czubin, Domaniew, Domaniewek, Falęcin, Grudów, Koszajec, Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna i Parzniew. Działania priorytetowe w tym rejonie związane są z kradzieżą paliw ze stacji paliw w Kotowicach na MOP 50 i MOP 52.
Rejon 13 obejmuje sołectwa na południu gminy: Kanie, Otrębusy, Owczarnię, Terenię i Żółwin. Do dzielnicowego tego rejonu napływały informacje o problemie dotyczącym spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych przez grupującą się młodzież w Kaniach na ul. Wrzosowej o różnych porach dnia i różnych dniach w tygodniu.
Podczas spotkania będzie można przedstawić pomysły na to, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania, a zgłoszone problemy mogą pomóc policji w ustaleniu kolejnych priorytetów działania.