Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków prowadzi cykl spotkań in situ na Mazowszu. Rozmowy na temat ochrony zabytków, sposobów ich renowacji, aspekty prawne oraz możliwości pozyskania dotacji stają się konwersatorium z udziałem specjalistów i mieszkańców. Najbliższe: 5 listopada o godz. 18 w dworku Zagroda w Brwinowie.

Projekt „in situ na Mazowszu” jest rozszerzeniem na teren województwa idei spotkań, jakie Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków prowadzi od ubiegłego roku w Warszawie. Spotkania z mieszkańcami stolicy w ich miejscach zamieszkania, w obiektach zabytkowych znajdujących się w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków cieszyły się sporym zainteresowaniem. Można było dowiedzieć się, co w poszczególnych obiektach jest wartościowe, omawiana była część waloryzacyjna, zwracano uwagę na wartość detalu wewnątrz mieszkań, a także aspekty prawne i możliwości szukania dofinansowań. - Mając doświadczenie z zeszłorocznej edycji wiemy, że spotkania pod koniec przeradzają się w konwersatorium z udziałem specjalistów i mieszkańców, a całość odbywa się w przyjemnej rodzinnej atmosferze - zachęcają organizatorzy i zapraszają na spotkanie w brwinowskim dworku Zagroda wszystkich zainteresowanych zaplanowaną tematyką.

Po wprowadzeniu przygotowanym przez prezes brwinowskiego koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Grażynę Adamską głos zabiorą goście prezentujący następujące tematy:

CZYM JEST ZABYTEK Z PUNKTU WIDZENIA LITERY PRAWA - dr hab. nauk prawnych Katarzyna Zalasińska - członek Państwowej Rady Archiwalnej oraz Polskiego Komitetu ICOMOS, Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

WARTOŚCI ARCHITEKTONICZNE REGIONU CENTRALNEGO MAZOWSZA - dr inż. Arch. Wojciech Wółkowski - specjalista w zakresie architektury zabytkowej, pracownik Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Zakładu Architektury Polskiej.

ZABYTKOWE ZAŁOŻENIA - MIASTO OGRÓD - mgr inż. Dorota Pape - specjalista w zakresie zieleni zabytkowej, architekt krajobrazu.

KONSERWACJA DREWNA - PRAKTYCZNE INFORMACJE, JAK PRZEDŁUŻYĆ DREWNU ŻYCIE - Agnieszka Mielnik specjalista w zakresie drewna zabytkowego, doktorantka na Wydziale Leśnym SGGW.

MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA DOTACJI NA OBIEKTY ZABYTKOWE I SZERZENIE LOKALNEJ HISTORII - Dorota Gołębiewska – prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, historyk sztuki, członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków działającym przy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków. Zawodowo zajmuje się ustalaniem wytycznych konserwatorskich, wykonywaniem kwerend archiwalnych oraz pomocą przy nadzorach konserwatorskich.

Spotkanie odbędzie się 5 listopada br. o godz. 18 w dworku Zagroda w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 57.