14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia pracownikom gminnych placówek oświatowych z tej okazji złożyli Burmistrz Arkadiusz Kosiński i jego zastępca Jerzy Wysocki.


Spotkanie burmistrzów z dyrektorami szkół i przedszkoli odbyło się 10 października w dworku Zagroda. Na spotkaniu obecni byli: Małgorzata Wojtyniak-Obwojska - Dyrektor Przedszkola nr 1 w Brwinowie, Anna Kurman - Dyrektor SP nr 1 w Brwinowie, Marta Szwemin - Dyrektor SP w Żółwinie, Irena Tokarewicz-Romanowska - Dyrektor Przedszkola w Otrębusach, Ewa Przybylik - Dyrektor Przedszkola nr 3 w Brwinowie, Zofia Kowalczyk - Dyrektor ZSO w Brwinowie, Sebastian Kończak - Dyrektor SP w Otrębusach oraz pracownicy Referatu Oświaty z gminy Brwinów.

Burmistrzowie złożyli na ręce Dyrektorów życzenia dla całego grona pedagogicznego oraz wszystkich pracowników szkół i przedszkoli, dziękując za codzienny trud wkładany w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Oprócz życzeń i podziękowań był też czas na wspólne rozmowy i wspomnienia.