Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie ma ciekawą ofertę skierowaną do wszystkich mieszkańców, niezależnie od dochodów i sytuacji rodzinnej. Są w niej m.in. warsztaty dla rodziców, trening umiejętności społecznych dla dzieci oraz spotkania mam.

Dział Wspierania Rodziny prowadzi na terenie gminy kilka świetlic socjoterapeutycznych. W budynku przy ul. Grodziskiej 31 w Brwinowie poza godzinami, w których zwykle uczęszczają tam dzieci szkolne, można też liczyć na innego rodzaju pomoc i wsparcie pracowników Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykwalifikowanych pedagogów i trenerów.

Wieczorami prowadzone są warsztaty tematyczne dla rodziców. Czasami są to jednorazowe spotkania, czasami cały cykl poszerzający wiedzę w danej dziedzinie. Wśród pojawiających się tematów są kwestie związane z wychowaniem dzieci, stawianiem im granic, radzeniem sobie z emocjami. Nieśmiałe dzieci znajdą pomoc podczas treningu umiejętności społecznych, a mamy niemowlaków i trochę starszych dzieci spotykają się przedpołudniami w ramach grup wsparcia, gdzie mogą podzielić się własnymi doświadczeniami, zasięgnąć rady u innych lub po prostu poznać nowych znajomych, z którymi już mają wiele wspólnego – małe dziecko, któremu poświęcają na co dzień wiele czasu.

Aktualna oferta dostępna jest na stronie Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej:
Dział Wspierania Rodziny - aktualności
http://www.sops.brwinow.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=106