Dziennik „Rzeczpospolita” prowadzi swój ranking samorządów od 15 lat. W tym roku Brwinów uplasował się na 57. miejscu wśród 864 gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

Ranking „Rzeczpospolitej” ocenia skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
Przyznawana punktacja oparta jest na danych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwo Finansów oraz na ankietach wypełnianych przez samorządy. Brwinów znalazł się na wysokim 57. miejscu spośród 864 ocenianych gmin miejsko-wiejskich, co oznacza, że mniejszą liczbę punktów uzyskało ponad 93% samorządów w tej kategorii.