Od piątku 27 września (od godz. 18) do niedzieli 29 września zostanie zamknięty odcinek ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie, od LKS Wolta do ul. Kasztanowej. Powiat pruszkowski i gmina Brwinów prowadzić będą w tym rejonie prace drogowe.

Przy całkowitym zamknięciu drogi prowadzone będą prace związane z wykonaniem nowej nakładki na jezdni drogi powiatowej nr 3109W ul. Nadarzyńskiej. Zamknięcie ruchu zostanie też wykorzystanie na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie przesmyku prowadzącego od ul. Nadarzyńskiej do ul. Polnej.